Se fremtiden fra i dag

Å «se fremtiden fra i dag» høres kanskje ut som et nyttårsforsett. Det er mer en oppfordring, og en erkjennelse av hva som må til for å takle de enorme utfordringene verden står overfor.

Å se fremtiden fra der vi står i dag handler ikke om visjoner, selv om det ved første øyekast kan ligne. Visjoner handler først og fremst om hvor vi ønsker oss – hva vi ønsker å oppnå. Når jeg skriver om å se fremtiden fra der vi står i dag, tenker jeg mer på en dypere øvelse. Her forsøker vi å se for oss hva som er i ferd med å skapes der i fremtiden, og hvordan vi best kan forholde oss til dette – enten det er noe vi ønsker å forsterke eller noe vi ønsker å unngå.

20 års forskning

Som det aller meste annet (heldigvis) er ikke dette noe jeg har kokt sammen selv. «Leading from the future as it emerges» er i realiteten overskriften på over 20 år med aksjonsforskning gjort av Otto Scharmer og hans forskerkollegaer på MIT. Det de har kommet fram til har fått navnet Theory U, og er en kombinasjon av teori og metodikk. Teorien gir en analyse av, og et rammeverk for å forstå, de største globale utfordringene vi står overfor i dag. Metodikken gir oss verktøy for å tilnærme oss disse utfordringene, og løse dem på en ny måte.

«Theory U viser hvordan individer, team, organisasjoner og store systemer kan bygge opp den ledelseskapasiteten som behøves for å ta tak i de grunnleggende årsakene til dagens sosiale, miljømessige og kulturelle/spirituelle utfordringer. I praksis handler Theory U om hvordan vi kan oppdatere […] vårt sosiale system, gjennom et skifte av bevissthet fra et ego-system til en eco-system bevissthet», heter det i Scharmers beskrivelse av teorien (min oversettelse).

Jeg anbefaler å lese Otto Scharmers oppsummering av 2017 sett med «Theory U briller» for å få et innblikk i hvordan teorien kan praktiseres:

2018: Moving beyond Trump—Rebuilding Our Civilizations from Source

Et anvendbart rammeverk

Det er mange praktiske “take-aways” fra det arbeidet som Scharmer har gjort, og noe av det jeg liker med Theory U er at man har gjort et godt stykke arbeid for å kommunisere og gjøre det tilgjengelig utover forskermiljøet.

Noe av det som er lett og forstå, og lett å forholde seg til, er når teorien beskriver tre grunnleggende måter å forholde seg til en ny utfordring, problem eller utvikling på. Disse er:

  • Downloading (nedlastning): De som ser og anerkjenner at det finnes utfordringer, men som tenker at disse utfordringene kan løses ved å gjøre mer av de vi allerede gjør. Altså i størst mulig grad fortsette som før, med trygge og kjente verktøy.
  • Absencing (fravær): De som også ser og anerkjenner utfordringene, men tenker at disse best kan løses ved å se tilbake til hvordan vi har løst utfordringer tidligere, lære mest mulig av historien eller mane fram fordums storhet.
  • Presencing (tilstedeværelse og åpenhet): De som ser og anerkjenner utfordringene, og tenker at disse best kan løses ved å anerkjenne at vi er i en ny situasjon som må løses med helt nye tanker og ideer.

Dette er en svært forenklet beskrivelse, men det får stå sin prøve. Scharmer bruker Hillary Clinton som et godt eksempel på den første kategorien og, ikke uventet, Donald Trump som et eksempel på den andre. Vi trenger ikke å gå lengre enn til slagordet ”Make America great again” for å se at dette åpenbart treffer. Kanskje kan også hele #meetoo-bevegelsen og den pågående varslersaken i Arbeiderpartiet passe inn i samme rammeverk? Hva kjennetegner måten partiet har håndtert situasjonen på? Et lite hint…jeg ville gått for downloading, kanskje med et lite snev av absencing.

Forholdet mellom disse tre reaksjonsmøntrene illustreres på en fin måte:

theory u
Illustrasjon av downloading, absencing og presencing. Illustrasjon: Kelvy Bird/Presencing Institute.

Det er den nedre delen av illustrasjonen som utgjør U-en i teorien, og den metodikken Otto Scharmer mener er den mest fremtidsrettede.

Syv lederegenskaper

Han beskriver også syv lederegenskaper som man utvikler ved å bruke det rammeverket som U-en gir oss:

  1. Å skape rom for å lytte (HOLDING THE SPACE OF LISTENING): Å lytte er den grunnleggende egenskapen I Theory U. Her handler det om å lytte både til andre og til seg selv. Og ikke minst – lytte til hva som kollektivt er i ferd med å dukke opp. Å lytte effektivt krever evnen til å skape et åpent rom der andre kan bidra til å skape en helhet.
  2. Å observere (OBSERVING): Evnen til å sette sin egen “dømmende (indre) stemme” på pause er nøkkelen til å gå fra projisering til fokusert og perifer observasjon.
  3. Å sense (SENSING): Dette omtales som å se systemet fra ytterkantene. For å nå bunnen av U-en kreves det en fintuning av tre viktige indre instrument: et åpent sinn, et åpent hjerte og en åpen vilje. Denne prosessen bidrar til å åpne opp og er en øvelse for å «sense sammen» som en gruppe. Et åpent hjerte gjør at vi enklere kan se helheten i situasjonen slik den fremstår akkurat nå. En åpen vilje gjør at vi kan begynne å sense fra den helheten som ønsker å oppstå.
  4. Å være tilstede og åpen (PRESENCING): Evnen til å få kontakt selvet (the deepest sources of self) – å finne den indre stillheten der viten og kunnskap kommer til overflaten.
  5. Krystallisering (CRYSTALLIZING): Når en liten gruppe som ønsker endring forplikter seg til et felles mål og en felles oppgave, vil kraften som ligger i denne intensjonen skape en energi som trekker til seg mennesker, muligheter og ressursene som trenges for å få ting til å skje.
  6. Å lage en prototype (PROTOTYPING): Prosessen nedover U-ens venstre side krever at gruppen åpner opp og håndterer motstand som skapes fra tanker, følelser og (mangel på) vilje. Prosessen oppover langs U-ens høyre side krever integrasjon av tanker, følelser og vilje når det kommer til praktiske applikasjoner og det å «lære ved å gjøre».
  7. Samutvikling (CO-EVOLVING): Å utvikle noe i fellesskap – samutvikling – handler om å få organisasjonen til å yte på makronivå. Det handler om å samle de rette aktørene og hjelpe dem bade til å samsense (co-sensing) og samskape (co-cration) ut fra en helhet.

Dessverre begrenser min oversettelse litt, men jeg håper den tålmodige leser har fått et innblikk i noe av det Theory U har å bidra med. Dette rammeverket kan benyttes i mange sammenhenger og på mange nivå, også som et ledd i sin egne personlige utvikling. Scharmer og hans team har arbeidet med prosesser i store organisasjoner som Google og metodikken benyttes blant annet i det skotske statsapparatet.

Albert Einstein sa noe slik som at «man ikke kan løse problemer med det samme tankesettet som skapte dem». Dette er kanskje ikke åpenbart ved første øyekast, og særlig ikke hvis man står med både begge bena og bevisstheten trygt plantet i ett tankesett. Derfor mener jeg at Theory U er et særdeles viktig bidrag til den videre utviklingen. Nettopp fordi den på en enkel måte påpeker de dominerende tankesettene vi konfronteres med til daglig – OG fordi den gir oss en vei og en metodikk ut av dette. Så kan vi kanskje evne da, å løse dagens globale utfordringer med et litt annet tankesett en det som bidro til å skape dem. Jeg håper det.

Her er noen ressurser for den som ønsker å finne ut mer om Theory U:

Presencing Institute

u.lab 0x – et 90 minutters online introduksjonskurs der du kan lære mer om Theory U – helt gratis!

Bok: Theory U: Leading from the Future as It Emerges

Bok: Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economies

A catch-up with reality

Illustrasjonsfoto: Dr. Otto Scharmer da han holdt foredrag på konferansen «Wisdom Together» i Oslo nylig. Foto: Leif-Arne Kristiansen.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s